Manastirea Cetatuia

Este aşezată pe piscul unui munte la altitudinea de 881 m de la nivelul mării între Valea lui Coman, Valea Chiliilor şi apa Dâmboviţei, la 25 km S-E de Câmpulung pe şoseaua ce vine de la vechea cetate de scaun a Târgoviştei, ancestral drum de cărăuşie în Ţara Românească.

Intr-un loc cu frumuseţi inegalabile, retras, departe de lume, pierdut printre păduri seculare şi stânci prăpăstioase la o altitudine de peste 880 m, oameni dornici de reculegere s-au retras în umbra tăcută a peşterilor şi şi-au închinat viaţa lui Dumnezeu în cea mai aspră sihastrie românească, deoarece “poporul român înzestrat din belşug cu darul dumnezeiesc al credinţei a trăit în Carpaţi ca într-o catedrală”.
Călătorul avizat care păşeşte printre stâncile argintii care ascund nenumarate taine şi ajunge în preajma Sfântului Locaş este surprins de asemănarea izbitoare cu Schitul Meteora din Grecia, motiv pentru care scriitorul Mihai Rădulescu l-a numit “Meteora României”, fiind profund impresionat de acest rai de pământ românesc.