Proiectul Festivalului

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea si consolidarea turismului din comuna Boteni, prin sprijinirea promovarii produselor specifice, in vederea dezvoltarii durabile a turismului la nivel local, judetean, regional si national.

 

Obiectivul specific al proiectului il constituie valorificarea potentialului turistic local prin promovarea identitatii culturale-componenta a mediului antropic, in scopul cresterii gradului de atractivitate ca destinatie turistica, a comunei Boteni.

 

Obiectivele proiectului se pliaza obiectivelor Axei prioritare 5- Dezvoltare durabila si promovarea turismului care vizeaza valorificarea patrimoniului natural,istoric si cultural, pentru includerea acestora in circuitul turistic si promovarea lor in scopul atragerii turistilor.

 

Atingerea acestor obiective se va realize prin sprijinirea , promovarea si desfasurarea activitatilor de marketing specifice turismului care , conform Domeniului major de interventie, 5.3- p romovarea potentialului turisitc si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica vizeaza activitati menite sa faca Romania o destinatie atractiva penru turism si afaceri, impreuna cu dezvoltarea durabila a produselor turistice.

Elementele societatii informationale propuse in proiect, vor contribui la atingerea obiectivului domeniului de interventie 5.3 privind cresterea utilizarii internetului in serviciile de rezervare si promovare turistica.

 

Rezultatele obtinute ca urmare a implementarii acestor activitati, vor contribui la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale prin imbunatatirea gradului de atractivitate a regiunilor din punct de vedere turistic, la crearea de noi locuri de munca si implicit, vor raspunde obiectivelor Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala care a identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regionala, dat fiind potentialul turisitc existent in toate regiunile.